Humor i chefskapet – vara eller icke vara?

Kan man vara chef och rolig?

Ett gott skratt är alltid bra. Så bra att humor kanske till och med kan vara en egenskap hos chefer? Eller nyckeln till ett bra ledarskap?

Humor kan vara till nytta både inom och utanför arbetsplatsen. Det framkommer nyligen i Adresources. Nedan har vi sammanfattat artikeln.  

Utanför arbetsplatsen förbättrar humor det fysiska välbefinnandet och den mentala hälsan.  På arbetsplatsen har humor visat sig minska de negativa effekterna av stress på arbetsplatsen och förbättra arbetsprestationen.

Skratt ökar också arbetstillfredsställelse, teamsammanhållning, hälsa, samtidigt som den minskar utbrändhet och frånvaro från arbetet.

Humor som beteende vs. karaktärsdrag

En av nycklarna till att förstå och definiera humor är skillnaden mellan dess beteende och karaktärsdrag. Humor är en kommunikationsstil som är ömsesidigt underhållande, medan egenskapen har definierats som en kvasi-personlighetskaraktär eller faktiskt en kognitiv förmåga.

Testleverantören Hogan har till och med ett Humoristiskt-personlighets-test (HSQ). Nedan följer en kort beskrivning på engelska om de fyra olika stilar som mäts. Vilken humorstil använder du?

 • Affiliative
  This is a positive style that is nonthreatening and nonhostile toward others. An individual who scores high on Affiliative humor tends to create relationships and reduce interpersonal tension by telling jokes, saying funny things, or just being witty.
 • Self-enhancing 
  This is a positive humor style that is nonthreatening and nonhostile toward oneself. Someone who uses this style might try to twist the situation to lighten the mood after something bad happens to them. Individuals who score higher here tend to maintain a humorous and positive outlook on life, even during challenging times.
 • Self-defeating
  This is a negative humor style that is threatening and hostile toward the person using it. While this is a negative style, it can be used strategically to reduce the status and power distance between a leader and their followers.
 • Aggressive
  This is a negative style that is threatening and hostile towards others. Individuals higher on this humor style tend to use it without any regard for others’ feelings.

Balans och medvetenhet

Användning av humor kan vara att balansera på en knivsegg, särskilt med humorns subjektivitet och potential att orsaka anstöt (särskilt när man sysslar med negativa humortyper). Att vara medveten om ditt sammanhang och din miljö är nyckeln för framgångsrik användning av skratt och humoristiska fyndigheter.

Förutom omgivningens sammanhang är det viktigt att vara medveten om vilken humorstil du använder. Att ha den medvetenheten kan hindra dig från att oavsiktligt använda kvickhet som kanske inte är lämplig som chef. Beteenden och personlighetsegenskaper är relaterade.

Har du koll på din humorstil? 

Lediga chefsjobb just nu!

Alla publika uppdrag