Rapport från frukostevent – modigt ledarskap

Vad kännetecknar ett modigt ledarskap?

”Hurra! Det blev fel!”. Det var en av flera modiga inställningar vi fick till oss under Signposts frukostseminarium på temat modigt ledarskap. Ett 40-tal engagerade gäster deltog när Maria Gerlofson och Kristina Spegel samtalade och utmanade oss i tankarna kring just mod.

Vad menar vi egentligen med mod i ledarskapssammanhang?

Först och främst: mod är individuellt. Det som är modigt för en chef behöver inte vara modigt för en annan. Att säga att mod är att övervinna rädsla kan vara en bra definition.

Innebär det att mod alltid är förenat med obehag? Ja – det tyckte nog våra talare. Men det kan vara minst lika obehagligt att vara feg… så vilken väg ska vi välja?

Talarna lyfte forskning i ämnet från bland annat Brené Brown som pekar på en stark koppling mellan sårbarhet och mod. Att vara sårbar är att känna obehag – känna sig otillräcklig kanske – vilket ger oss sämre självförtroende.

Mod att utmana och kliva in

Kristina Spegel
Kristina Spegel, psykolog och organisationskonsult.

Mod i ledarskapet kan handla om att utmana sig själv och kliva ur komfortzonen (att tala inför grupp är den största rädslan bland chefer enligt en undersökning!)

Det kan också vara att utmana medarbetare eller hela systemet man befinner sig inom. Att fatta beslut kan uppfattas som modigt, men felaktiga beslut kan vara en dumdristig och feg utväg!

Ett område som många känner igen sig i, och som vållar mycket skada på arbetsplatser, är olösta konflikter. Vi vet alla hur sophögen under mattan blir ett berg om vi inte tar itu med den. Ändå upplever både Maria och Kristina i sin coachning av chefer att det ofta saknas just det modet att kliva in. Vi vill ju alla bli omtyckta och höra till.

En modig chef är kanske inte alltid omtyckt. Inte kortsiktigt men långsiktigt.

Intressanta diskussioner

Deltagarna vid frukosten fick samtala med bordsgrannen:

 • Vad är det fegaste en chef kan göra?
  Här lyftes bland annat ”skylla på andra” som en riktigt feg handling. Kristina utmanade åhörarna kring om det ibland kan vara bra att våga välja feghet.
 • Är mod alltid eftersträvansvärt?
  Svaret blir väl tyvärr ”det beror på”. I och med att mod är individuellt, är det svårt att säga hur just du som chef ska agera. Men med mål och syfte i fokus är det oändligt mycket lättare att veta vad som krävs i stunden. A och O är: känn dig själv och var trygg i dina värderingar. Då behöver du inte vara rädd.
 • Avsaknad av rädsla – är det samma sak som att vara modig?
  Ett intressant inspel från en åhörare var just begreppet oräddhet och var vi lägger den egenskapen på skalan. Genom bland annat mindfulnessträning finns tekniker för att kanske inte övervinna rädslan, den finns nog alltid där (?) men så att säga ”gå bredvid den” . Inte bli övermannad utan kontrollera sina känslor.

Träning för att bli modigare

Maria Gerlofson, coach och författare.

Så kan man träna sig att bli modigare som chef?

Eftersom mod är individuellt blir det en individuell träning, konstaterade Maria och Kristina. Men som i all träning: små steg först och dessutom nyckelordet uthållighet.

För att vara modig är också att vara uthållig – resilient. Det vill säga att stå fast och stadigt i vetskapen om mål och syfte och i värderingar. Ett annat tips som Maria (utbildad dramapedagog) och Kristina (utbildad skådespelerska) kom med kan vara att använda sig av improvisationsteater för handfast träning.

Vid chefsrekrytering då? I många kravprofiler och platsannonser efterlyses en modig chef. Här fick vi alla tipset att syna det kortet både när du själv anställer en chef eller går på intervju för chefsroll. Varför måste man vara modig just i denna organisation, vad står kravet för? Lyssna noga på svaren.

Mod att ta ett steg tillbaka

Precis som mod kan innebära att utmana och kliva fram, kan det också handla om motsatsen.

Dagens ledarskap, som skiljer sig från den historiska klassiska auktoritära ledarstilen, kräver ett mod att kliva tillbaka. Chefen är inte alltid experten utan behöver tilltro till sina medarbetare. Att släppa på garden och både veta om (och erkänna!) att ” det här kan jag inte” och ”det här var ett misstag” är en del i ett modigt ledarskap.

”HURRA , det blev fel” – helt enkelt. Vi lär av misstagen och blir modigare! Följ din inre kompass och se även till dina egna behov. Chefer är vana och duktiga i att se medarbetarnas behov, men ibland behöver man titta inåt – glöm inte det.

Hälsningar från oss alla på Signpost samt Maria och Kristina och vi ses på nästa seminarium i september. Har du tips om ämnen för framtiden – välkommen att dela dem med oss!

Kontakta Signpost!

Modigt ledarskap några viktiga insikter

 • Mod är individuellt. Det som är modigt för en chef behöver inte modigt för en annan.
 • Att vara modig är också att vara uthållig. Det vill säga att stå fast och stadigt i vetskapen om mål och syfte och i värderingar.
 • Syna krav på modigt ledarskap i platsannonser.  Både när du själv anställer chefer och går på intervju för en chefsroll. Varför måste man var modig just i denna organisation? Vad står kravet för? Lyssna noga på svaren.
 • Modigt ledarskap kan handla om att våga utmana – men också om att ta ett steg tillbaka, visa tilltro till medarbetare samt erkänna och lära av sina misstag.

Uppdrag jobb just nu