Träna upp din resilience och lyckas bättre som chef

Resilience – förmågan som alla chefer vill ha

Står du pall när det stormar? Chefer med hög resilience tenderar att inte bara klara av förändringar och kriser bättre – de hjälper även till att bygga upp sina medarbetares motståndskraft. På köpet kommer ökad produktivitet och ett högre välbefinnande. Och det bästa av allt? Du kan träna upp din resilience!

Chefer med hög resilience tenderar att vara bättre ledare.

Resilience – detta avgörande ord som lyfts fram allt mer i arbetslivsforskning och som på svenska kanske bäst kan översättas till motståndskraftig eller uthållig. En förmåga att återhämta sig från motgångar och misslyckanden. Och i bästa fall även en förmåga att reagera positivt på utmaningar och förändringar.

En del pratar också om en typ av elasticitet. Att man med egenskapen är mer töjbar, förändringsbenägen och därför även mer tålig för yttre påfrestningar. Något som leder till ett högre välbefinnande och en bibehållen prestation även när det stormar.

Men vad är det som avgör en persons resilience? Går det att träna upp? Och hur kan du som chef och ledare hjälpa dig själv och andra att uppnå detta i arbetslivet?

Vikten av att förstå sig själv

Många forskare menar att man uppnår resilience med en kombination av personliga egenskaper och mentala strategier, som vi kan använda för att hantera utmanande situationer. I praktiken innebär detta att resilience också kan tränas upp.

Först av allt kan du som ledare ge dig själv tid och utrymme för att förstå dina egna styrkor och vad som driver dig. Vilka erfarenheter har format dig? Hur brukar dina tankar, känslor och beteenden se ut när du stöter på motstånd i vardagen? Och vid större kriser?

Genom att förstå dig själv bättre kan du också identifiera vilka steg du behöver ta för att utveckla bättre motståndskraft.

Läs även: Vad är en framgångsskapande chef?

Ett viktigt steg för att utveckla sitt resilience, är att lära sig mer om hur kropp och sinne hänger ihop.

Förbättra sitt välmående

Ett annat viktigt steg för att utveckla sitt resilience, är att lära sig mer om hur kropp och sinne hänger ihop. Att exempelvis läsa på om hur stress påverkar på lång och kort sikt. Men också inse värdet av att tillgodose grundläggande behov som mat, sömn och motion.

Med hjälp av tekniker såsom fokuserad andning och bara den enkla, men ändå så svåra, uppgiften att ta sig tid för återhämtning regelbundet kan göra underverk för en persons resilience. Faktum är att en stark kropp i kombination med ett utvilat och fokuserat psyke kan avgöra förmågan att navigera – och stötta andra – i utmaningar och kring ovissa omständigheter.

Läs också: Chefer och ett hälsofrämjande ledarskap

Misslyckanden är en generös gåva

En tredje och viktig faktor för att stärka sitt resilience är att acceptera, ja till och med välkomna, motgångar. Att se dem som en genväg för utveckling. Vad som bland annat definierar resilience är att det inte handlar om att överleva svåra tider. Utan att orka möta händelserna och använda dem för eget lärande.

Med andra ord behöver du träna på att välkomna negativa känslor då och då. Det lär inte vara behagligt alla gånger. Men det är värt att komma ihåg att känslor finns för att förmedla ett budskap – att få oss att agera. Och skapa förändring.

Forskningen betonar dock att misslyckanden och dess negativa känslor i sig inte bidrar till resilience, utan det är förmågan att reflektera över sina upplevelser och viljan att göra något annorlunda nästa gång. Med andra ord behöver du skapa tid och utrymme i vardagen för reflektion.

Konsten att ta sig tid

Sammanfattningsvis kan du alltså träna upp din resilience genom att ta dig tid för stärkande aktiviteter och tid för att reflektera. Såväl över dina egna styrkor, som vad du kan lära dig från de utmaningar du redan mött i liv och arbetsliv.

Du kommer aldrig kunna kontrollera din omgivning. Eller förhindra katastrofer. Men du kan leda dig själv och andra till att bli mer motståndskraftiga när det gäller att hantera motgångar.

Signpost hittar chefer med god resilience

På Signpost hjälper vi dig rekrytera höga chefer och ledare som gör skillnad. Vi kallar dem framgångsskapande chefer. Ledare som utvecklar organisationer, team och medarbetare – och får dem att växa.

För att lyckas med chefsrekryteringen gör våra rekryteringskonsulter en gedigen kartläggning av framgångsfaktorerna för tjänsten redan i uppstarten. Genom att använda verktyg som hjälper oss ta reda på vilka kandidater vi ska kontakta och hur vi bedömer deras kompetens. Idag inser nästan varenda ledningsgrupp att verksamheten behöver människor med god resilience.

Vill du också hitta chefer med resilience? Eller hitta nästa chefsjobb med oss? Kontakta oss idag!

Kontakta oss här