Är du också orolig för vad en chef eller offentlig person kan orsaka i en pressad situation?

En människas personlighetsdrag är för oss som arbetar med rekrytering en ständig källa till nya lärdomar och insikter. Allt det som formar oss som människor. Varje dag i veckan har vi spännande möten och intervjuer som leder till att en chef tar sig an ett nytt uppdrag –  och vi får förmånen följa med på en del av den resan!

 

En av många pusselbitar i urvalet är ofta tester av olika slag. En chefs potential och de starka sidorna i personligheten (the bright sides) är det vi letar efter men vi får inte glömma de mindre smickrande riskbeteendena (the dark sides) – vad händer med en person under stark stress och press – oavsett om det sker i det mer privata livet där den sociala masken faller, eller i ledningsgruppen – dagen efter ett ovanligt pressande möte med styrelsen.

 

En individ som presterar mycket väl när omständigheterna är goda uppvisar plötsligt beteenden som är direkt kontraproduktiva såsom arrogans, självcentrering eller undvikande beteende. HDS (Hogan Development Survey) är verktyget som förekommer situationen genom att påvisa elva olika riskbeteendeskalor, samt underliggande nyanser. Verktyget beskriver var riskerna finns och ger förutsättningar att coacha eller utveckla en individ, skapar självinsikt hos personen och ger rätt beslutsunderlag för att förstå huruvida personen är rätt eller inte för ett uppdrag.

 

HDS är ett av flera verktyg vi använder i våra processer – hela rekryteringar likväl som i Second Opinions/personbedömningar.