Vad vi vet: kvinnliga CEOs är fortfarande i minoritet i näringslivet (4,8 % på Fortune 500-listan). Vad vi kanske inte visste: ett företag med en kvinnlig vd vid rodret ökar dramatiskt chansen till överlevnad. (61,4% chans till överlevnad på 5 års sikt mot 50,5% med manlig vd).

 

Studiens författare har fokuserat på europeiska företag och företagsledare och jämfört data från över 130 000 företag i 18 länder (tveksamt om svenska bolag ingick i studien, det framgår inte i den summering vi läst). av dessa hade 9,4 %  en kvinnlig vd. Överlag kunde konstateras att de företagen hade generellt längre livslängd, lägre skuldsättning och var  dessutom mer lönsamma.

 

Orsak och verkan? Kanske kvinnor tenderar att vara mindre riskbenägna och som det antyds i studien ”less overconfident”. Vilken typ av företag och i vilken bransch som de kvinnliga vd:arna arbetar i kan också förklara resultaten – där män i studien är överrepresenterade i större bolag, mer kapitalintensiva och med generellt sett större försäljningsökningar över åren. ”Men ändå!” – som barnen brukar säga.

 

Studie publicerad av Mara Faccio (Purdue University), Maria-Teresa Marchica (University of Manchester)och Roberto Mura (University of Manchester)

CEO gender, corporate risk-taking, and the efficiency of capital allocation