Lathund för att utvärdera kritiskt tänkande vid chefsrekrytering

Checklista för kritiskt tänkande

En av de viktigaste egenskaperna för en chefs framgång är förmågan till kritiskt tänkande. Tillsammans med ledarens emotionella intelligens, självinsikt, empati och resiliens utgör det grunden för en framgångsskapade chef.

Innan du lägger ödet för ditt företags framgång i händerna på en ny ledare – tänk på vikten av att utvärdera denna förmåga. Och det går att göra under en chefsrekrytering.

Men hur upptäcker man då brist på kritiskt tänkande? Prudy Gourguechon är en amerikansk psykiater, psykoanalytiker och rådgivare till ledare. Hennes tips för att upptäcka specifika tecken på brist hos en ledares kritiska tänkande och omdöme. Hennes tips nedan är tagna från amerikanska arméns utbildningsmanual för ledare.

Checklista

Här bjuder vi på en checklista för att identifiera den oönskade egenskapen hos blivande chefer.

 • Tecken på oorganiserad i sitt tänkande eller tal.
 • Mycket fokus på detaljer; oförmåga att se den stora bilden.
 • Brist på tydlighet om prioriteringar.
 • Oförmåga att förutse konsekvenser
 • Missar att överväga och beskriva andra och tredje grads konsekvenser av en handling eller ett beslut.
 • Oförmåga att erbjuda alternativa förklaringar eller handlingsplaner.
 • Förenkling av skeenden.
 • Oförmåga att skilja kritiska element i en situation från mindre viktiga.

Uppdrag jobb just nu

Alla publika uppdrag

 • Oförmåga att beskriva tankeprocessen inklusive bevis som använts för att nå fram till ett beslut, andra alternativ som övervägdes och hur en slutsats uppnåddes.
 • Kan inte tolerera tvetydighet / tvärsäkerhet.
 • Svårighet att beskriva en stegvis process för att lösa ett problem eller genomföra en förändring.
 • Tänkande som drivs av känslor eller ego.

Kritiskt tänkande är bland de mest avancerade och sofistikerade kognitiva färdigheterna. Men även den bästa tänkaren kommer att sjunka till en lägre nivå av kognitiv funktion vid tider av enorm stress, känslomässig överbelastning, sjukdom, sömnbrist eller trötthet. Att veta när din kapacitet för kritiskt tänkande är låg är lika viktigt som att kunna göra det bra.

Behöver du hjälp att rekrytera chefer med kritiskt tänkande? Hör av dig till oss på Signpost så hjälper vi till!

Jag vill veta mer!