Ny chefsrapport! Så påverkar AI svenska toppchefer

”Affärsrisk att halka efter”

Hur många av Sveriges chefer använder AI på arbetsplatsen och hur påverkar tekniken chefernas arbetsliv och beslutsfattande? Finns det skillnader på olika chefsnivåer eller mellan olika branscher? Svaret får du i en ny, dagsfärsk chefsrapport om AI från oss på Signpost.

Ladda ner nya chefsrapporten om AI här

Den nya rapporten, som går under namnet AI, chefen och makten, bjuder på en djupdykning i chefer och ledares relation till artificiell intelligens på arbetsmarknaden. Allt baserat på en anonym enkät som genomfördes i oktober 2023 med chefer och VD:ar från såväl näringslivet som offentlig sektor.

Undersökningen fokuserar inte bara på vilka chefer som integrerat AI i sitt arbetsliv och vad de använder tekniken till. Cheferna har även fått svara på vilka rädslor som finns kring AI:s frammarsch, likaså vad man hoppas att tekniken ska hjälpa dem med i vardagen.

Jag förstår att jag ännu inte riktigt hur vi kan jobba med AI. Som runt 1990 när Internet började bli känt. Jag förstod inte riktigt då heller.

Anonym chef i undersökningen

AI-gap växer fram

Bland annat avslöjar rapporten att det finns ett gap på hur långt olika chefer och ledare har kommit med AI i arbetslivet. Inte minst träder skillnader mellan ledarna i toppen och de mer operativa cheferna fram.

Längst har cheferna på C-nivå och VD:arna kommit, där hela 59 % respektive 57 % är igång. Motsvarande andel för första linjens chefer är 42 % och för mellancheferna 41 %.

Men även sett till bransch träder AI-gapet fram.

Föga förvånande är det högst andel chefer inom IT och digital utveckling som använder AI idag – hela 84 %. Vilket är ett stort försprång mot cheferna inom kultur, nöje och fritid där endast 15 % implementerat AI. Cheferna inom offentlig verksamhet placerar sig i mittenfållan på 46 %.

– Det är klart oroväckande hur utbrett AI-gapet tycks vara, då det finns en affärsrisk att halka efter. Däremot visar undersökningen att det också är väldigt många chefer som räknar med att implementera AI i sitt arbete framöver och det finns inget som talar för att man inte kan komma ikapp, säger Anna Ryckbacken, VD på Signpost.

Naiva chefer eller trygga ledare?

Överlag verkar chefernas farhågor för AI vara små. Med ett undantag – rädslan för att AI kommer innebära uppsägning av anställda. Var fjärde chef tror nämligen att detta är en reell risk och särskilt orolig är första linjens chefer. Här svarar hela 45 % att de är rädda för att AI kommer leda till en minskad personalstyrka. Vilket står i stor kontrast till VD:arnas 16 %.

Samtidigt är det nästan ingen chef, bara ynka 1 %, som befarar att AI kan komma att ersätta den egna chefsrollen.

Chefernas positiva inställning till AI avviker från Sveriges befolkning i stort. Enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och AI, som bygger på intervjustudier genomförda av Novus i augusti 2023, tror endast 19 % att AI kommer ha en huvudsakligen positiv inverkan på framtiden.

Läs även: Vad varje VD bör veta om AI

Öppna för chefsrekrytering med AI

Ladda ner chefsrapport om AI från Signpost

Chefernas höga tilltro till AI på arbetsmarknaden syns även när det gäller den egna karriären. Mer än hälften av alla chefer kan nämligen tänka sig att söka jobb eller bli rekryterad med hjälp av AI.

Även här tar chefer från IT och digital utveckling ledningen, där hela 7 av 10 chefer är öppna för AI i det egna jobbsökandet. Sett till chefsnivå är det cheferna på C-level som håller stafettpinnen med 64 %. Bland första linjens chefer är andelen som gillar tanken på chefsrekrytering med AI mer blygsam, på 45 %.

Läs även: Chefsrekrytering som skapar framgångsrika team

Fler highlights från vår chefsrapport

  • 51 % av alla chefer använder AI. Bland VD:ar är siffran ännu högre – 57 %.
  • 92 % räknar med att öka sin användning framöver, 38 % närmaste månaderna.
  • 88 % av cheferna är inte rädda för att bli av med det egna jobbet, samtidigt tror 25 % att AI kan leda till uppsägningar av anställda.
  • 56 % kan tänka sig söka chefsjobb eller bli rekryterade med AI. Bland chefer inom IT och digital utveckling är det hela 73 % som är positiva.
  • 22 % använder AI för kompetensutveckling och 11 % för rekrytering.

Vill du ta del av chefernas svar i sin helhet? Ladda ner rapporten AI, chefen och makten i sin helhet kostnadsfritt via länken nedan. Behöver du hjälp med chefsrekrytering eller anlita en kvalitetssäkrad interimschef? Tveka då inte att ta kontakt med oss på Signpost. Vi är specialister på att tillsätta framgångsskapande chefer och vägleder dig tills en chef med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle.

Ladda ner chefsrapport om AI

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Signpost är din partner för chefsrekrytering, VD-rekrytering, interim management, Executive Search, Second Opinion och ledarskapsutveckling. Dessutom bevakar vi nyheter och trender, såsom AI och ny teknik, som berör chefer och ledarskap.

Vill du ha hjälp att rekrytera eller hyra in högre chefer och ledare med rätt egenskaper för att möta en snabbföränderlig och osäker omvärld? Kontakta oss idag!

Jag vill ha kontakt