Interim Management

Kontakta oss idag!

SignINTERIM – chef att hyra, innebär att på kort varsel engagera ledare i specifika och tidsbestämda uppdrag som säkerställer företagets fortsatta utveckling.

Få organisationer klarar av att leva chefslösa även under kortare perioder, och vi ser ett ökat behov på marknaden av interimschefer. Det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef – vid organisatoriska förändringar, under en rekryteringsprocess, som stöd i linjen vid speciella projekt e.t.c. När chefer lämnar kan det gå fort och en chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Vi vägleder till rätt interimschefslösning snabbt och effektivt.

Signposts nätverk av chefer som är tillgängliga för uppdrag av varierande natur är stort och byggs på kontinuerligt. Våra interimschefer har bakgrunder från en mängd olika branscher, små och stora bolag, offentliga verksamheter likväl som privata och ideella organisationer. Vi vet värdet och nyttan av att matcha rätt konsultinsats med rätt chef.

Vill du hyra in en interimskonsult?

Vi på Signpost har arbetat med interimstillsättningar i över 20 år, chefer och ledare inom en stor bredd av branscher och yrken, både inom privat näringsliv, statlig och offentlig sektor samt idéburen verksamhet. Våra ledord är snabbhet, affärsmässighet och lyhördhet.

När?

Vår erfarenhet är att när en nyckelperson försvinner, tex vid en omorganisation eller då förändringar i verksamheten ska genomföras behöver våra kunder vår hjälp. Men även vid arbetstoppar eller under ett pågående rekryteringsuppdrag kan en interimslösning komma väl till pass.

Hur?

Vi svarar så snabbt vi kan och vi börjar jobba med uppdraget omgående. Utifrån ert behov skapar vi en profil och söker upp personer med önskad kompetens i vårt nätverk där vi har samlat en stor bas av tillgängliga konsulter som vi känner väl. Redan inom ett par veckor kan interimskonsulten vara på plats.

”Organisationer förändras oupphörligen – olika chefer behövs vid olika tidpunkter och det är lätt att göra misstaget att rekrytera för nuet och inte för framtiden.”

Stina Nord, Signpost

Genomförda uppdrag

Ett axplock av våra uppdrag & kunder