Känslomedveten chef vinner i längden enligt ny studie

Ja! Det är normalt att ha känslor!

Det är förmågan att hantera eller ”reglera” sina känslor som skiljer framgångsrika chefer från mindre framgångsrika visar en ny studie i Harvard Business Review.

Studie som redovisats i Harvard Business Review bygger på idrottstränare och deras förmåga att hantera sina känslor. Inte alltid lätt i en värld som präglas av just mycket känslor på och utanför plan. Här visade det sig att ledare som undertrycker negativa känslor och inte visar känslor eller uppträder extremt balanserat lyckades sämre i sina lag.

De lagledare som däremot lyckas vända de negativa känslorna – ta upp dem till ytan men omformulera dem – omvärdera dem – kommer lyckas bättre.

Reglering av känslor är en nyckelkompetens

Ledarskapsforskning stöder dessa resultat, vilket visar att ”känsloreglering” är en nyckelkompetens som demonstreras av framgångsrika ledare, inte bara idrottsutövare. Detta är kopplat till det faktum att en av nyckelförmågorna för en stark ledare är förmågan att både hantera och påverka de emotionella tillstånden hos dem som de arbetar med.

Ledare måste kunna inspirera och inge förtroende hos sitt team för att hjälpa dem att behålla motivation och klara problem och motstånd. För att vara effektiv i denna komplicerade uppgift måste de kunna reglera sina egna känslor effektivt.

Två tips för att träna sin känsloreglering och öka sin förmåga till känslomässig resiliens:

  • Tänk på problemet som en utmaning snarare än som ett hot
    Problem som tas som en utmaning – snarare än som ett hot – hjälper människor att koncentrera sig på uppgiften till hands och överväga vilka steg de måste ta för att lyckas. Negativ stress minskar. Däremot har uppfattningen av ett problem som ett hot kopplats till minskad prestanda och motivation samt ökade stressnivåer.
  • När dina egna stressnivåer är höga, djupandas…
    Forskning visar att du snabbt kan lugna dina känslor med bara andningen. Inandningar ökar din hjärtfrekvens och blodtryck medan utandningar sakta ner dem. En enkel övning är att andas ut dubbelt så länge som du andas in.

Vi på Signpost ser detta som den del av vår emotionella intelligens som faktiskt kan mätas! Vi har verktyget och kan coacha dig att utveckla denna framgångsförmåga. Träna dig på att vara medveten om dina egna och andras känslor och hur de påverkar våra prestationer.

Hör av dig så berättar vi mer!

Jag vill veta mer!