Är IQ en faktor för framgång inom VD- och chefsrekrytering?

Därför måste vi inkludera begåvning när vi rekryterar chefer

Begåvning och IQ kan kännas laddat att prata om. Inte minst inom chefsrekrytering. Men vad är det egentligen som menas när man säger att någon är begåvad eller intelligent? Och är det sant att IQ är en faktor för framgång?

John Antonakis är professor i organisatoriskt beteende vid University of Lausanne i Schweiz med fokus på ledarskaps- och ledarskapsforskning. Han berättar för CNBC Make It att IQ är den enskilt viktigaste faktorn för framgång i arbetet. Att det till och med är ”en mycket robust och mycket pålitlig prediktor”.

Sambandet mellan IQ och framgång i arbetslivet blir dessutom ännu starkare i yrken som präglas av hög komplexitet. Men vad beror detta på? Och hur kan man använda IQ som ett bedömningskriterium vid rekrytering av höga chefer och VD?

Låt oss börja med att definiera vad IQ är.

Vad är IQ, intelligens och begåvning?

Vad är IQ, intelligens och begåvning?

Begåvning, intelligens, inlärningsförmåga, kognitiv förmåga, intellektuell förmåga och IQ. Kärt barn har många namn och listan kan göras lång på begrepp vi använder i vardagen för att beskriva de kognitiva färdigheter som krävs för att vi ska lyckas i arbetslivet.

Men faktum är att ett femtiotal olika intelligensforskare i december 1994 enades om en definition på vad intelligens är. Något som publicerades i Wall Street Journal (nedan översatt):

”Intelligens är en mycket generell mental kapacitet som, bland annat, involverar förmågan att resonera, planera, lösa problem, tänka abstrakt, förstå komplexa idéer, lära snabbt och lära av erfarenhet. Det handlar inte bara om att vara boklärd, om smal akademisk skicklighet eller att göra bra ifrån sig på test. Snarare speglar det en bredare och djupare förmåga att förstå vår omgivning – att ’fatta galoppen’, begripa saker eller ’lista ut’ vad man ska göra.”

Eller som vi på Signpost brukar säga:

Begåvning är att veta vad man ska göra när man inte vet vad man ska göra.

Ledare med högt IQ får bättre resultat

Med detta som utgångspunkt är det lätt att förstå varför forskningen framhåller IQ och begåvning som den enskilt viktigaste faktorn för (uppgiftsorienterad) arbetsprestation. Något som även gör det relevant att kartlägga begåvning i rekryterings- och urvalssammanhang. Inte minst gällande rekrytering av chefer på executive-nivå.

Faktum är att Johan Antonakis egen forskning upptäckte att ledare med högt IQ når bättre resultat än mindre intelligenta ledare. Dessutom visar en studie från 2013 att CEO’s på Fortune 500-listan i många fall är överrepresenterade bland toppskicket när det gäller kognitiv förmåga.

Frågan är då hur vi kan mäta chefers begåvning och IQ på bästa sätt.

Läs även: Vad är en framgångsskapande chef?

Konsten att mäta chefers IQ

Anders Sjöberg, docent och lektor vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och grundare till Psycometrics, skriver att begåvningstest utan tvekan är det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva sättet att mäta generell begåvning på.

Begåvning kan förvisso även mätas med hjälp av arbetsprov eller olika typer av övningar. Men det brukar fungera sämre praktiken, eftersom metoderna tenderar att vara mindre standardiserade blir de också mindre tillförlitliga – och mer kostsamma jämfört med ett par begåvningstest.

Med andra ord – vill du ta reda på vilket IQ den blivande chefen och VD har är begåvningstest ditt bästa redskap.

Men IQ är inte allt

Därför når chefer med högt IQ bättre resultat.

Även om forskningen är tydlig gällande sambandet mellan IQ och framgång, så är begåvning givetvis inte ensamt ansvarigt för goda resultat. En chef kan fortfarande bli framgångsrik utan att ha exceptionellt högt IQ.

Här fann forskningen framför allt fem andra färdigheter och egenskaper som påverkar ens framgång i karriären:

  1. Förmågan att vara utåtriktad och vänlig
  2. Självförtroende
  3. Vara öppen för nya upplevelser
  4. Organisatorisk förmåga
  5. Stark kommunikationsförmåga

Johan Antonakis ger exempel på ledare som använt sin kommunikationsförmåga för att lyckas presentera komplexa strategier, med syfte att vinna över andra på sin sida. Samtidigt betonar han att det kan vara så, att om du är tillräckligt smart så kommer du lista ut hur du behöver kommunicera för att nå ut med ett budskap på bästa möjliga sätt.

Kort och gott kan man uttrycka det som att de som har högst IQ inte är garanterade mest framgång – men de har onekligen ett försprång.

Konsten att hitta framgångsskapande chefer

På Signpost rekryterar vi höga chefer och ledare som skapar framgång i allt de gör. Och med tanke på det dokumenterade sambandet mellan IQ och framgång är assessment, tex begåvningstest, ett av flera viktiga moment i vår Diversity Executive Search-metodik. Allt för att fokusera på chefers kompetens.

Det gör att vi bidrar till mer diversifierade ledningsgrupper, starkare styrelser och ett fint resultat på sista raden. Och framför allt: framgångsskapande chefer som levererar. Idag och imorgon.

Hitta din nästa chef med oss