Kön avgörande i rekrytering till ledande befattningar

Ny forskning om executive rekrytering

Kvinnor missgynnas vid rekrytering till ledande befattningar. Det visar en ny svensk forskningsrapport som undersökt arbetsmarknaden i Värmland. Studien ligger dessutom i linje med internationella publikationer. Med andra ord är det dags att slå ett slag för lösningarna som redan finns för mer objektiva och rättvisa bedömningar av högre chefer och därmed bättre diversity.

Studien "Kompetens och kön i Värmland – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor" lyfter rekrytering till ledande befattningar

Ojämställdhet inom executive rekrytering blir lätt förvriden till en fråga om kvinnors kompetens. Deras självförtroende, egenskaper, att de valt ”fel” utbildning eller saknar ”rätt” erfarenhet.

Därför är det intressant att studien, som är gjord på uppdrag av Region Värmland i samarbete med forskare på Göteborgs- och Karlstads universitet, visar något annat. Framför allt att det är maskulina ideal, en stark nätverkskultur och inte minst godtyckligt beslutsfattande som ligger till grund för att män blir särskilt gynnade i chefsrekrytering.

En annan anmärkningsvärd slutsats från rapporten Kompetens och kön i Värmland – en fråga om närhet, nätverk och magkänslor är att det är svårt att få jobb utan kontakter i Värmland. Något som missgynnar utrikesfödda och andra chefskandidater som inte har anknytning till regionen sedan tidigare. Och även det förhindrar diversity och jämställdhet.

Större än ledande befattningar

Resultatet till trots är det tydligt att Region Värmland, inte minst med sitt projekt Attraktionskraft Värmland, vill väl. Man vill bryta en könssegregerad arbetsmarknad. På ledande befattningar, ja. Men också inom olika yrkeskategorier. Samtidigt vill regionen underlätta rekrytering av nödvändig kompetens i stort och utmana könsstereotypa utbildningsval.

Vi behöver väl knappast nämna att Värmland inte är ensamma i Sverige om dessa utmaningar. Så vilka är lösningarna?

Finns bättre chefsrekrytering

Låt inte kvinnor missgynnas i rekrytering till ledande befattningar - använd Signpost vid chefsrekrytering

Till att börja med kan vi ta bort ”the black box” i all executive rekrytering. Sluta med nätverksrekrytering och kravlistor som syftar till att anställa en specifik person som redan finns i kontaktnätet. Öppna upp kravprofilen och utmana förutfattade meningar om hur den bästa kandidaten ”ser ut”. Sällan har det varit så tydligt som idag att nya influenser och diversity främjar innovation.

Läs även: Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

Sedan kan du så klart även anlita oss på Signpost. Med vår grundliga kompetensanalys, digitala kandidatattraktion, skräddarsydda testpaket och Diversity Executive Search-metodik minimerar du inte bara risken för felrekrytering. Du får också bättre chefer. Framgångsskapande chefer.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Rekrytering av framgångsskapande chefer