Vi visar vägen. Hela vägen.

Signpost hittar rätt chef för just din organisation. Rätt chef får människor att växa. Människor som får växa presterar bra. Företag där människor presterar bra blir framgångsrika. Framgångsrika företag lockar de bästa medarbetarna. Bra chefer gör skillnad!

Välkommen till oss!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

Vi kallar oss helst inte headhunters. Vi jagar nämligen inte huvuden, vi vägleder våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle. På Signpost arbetar vi målmedvetet och engagerat …

Det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef och när chefer lämnar kan det gå fort. En chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Vi vägleder till rätt interimschefslösning snabbt och effektivt.

Det finns många tillfällen där en Second Opinion är ett värdefullt komplement vid personbedömning. Oavsett om det gäller interna omorganisationer som innebär chefsbyten, urval till karriär- / chefsprogram, successionsplanering…

Exempel på genomförda uppdrag

Bildalogotyp_svartochrodRekrytering av Förbundsrektor till Bilda –  ett exempel på en chefsrekrytering vi genomfört under senaste året. Bilda är ett studieförbund som tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Med uppdrag att ta tillvara medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och idéer och initiativ. Den nya förbundsrektorn – Åsa Paborn – utformar tillsammans med styrelsen det framtida Bilda – dess vision, strategier och målsättningar samt ansvarar för genomförandet av lagd strategi. Bilda vill och kan ta en större plats i samhället för integration, för utveckling av individ och för att verka som brobyggare överallt där människor möts. Här Åsa som ny Förbundsrektor en viktig roll att fylla för att nå visionen. Vi önskar Åsa all lycka till!
ELUTill två av våra uppdragsgivare har vi genomfört hel och halvdags-workshops kring samtal – medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. Med utgångspunkt i företagets affärsmål och årscykel har vi gemensamt arbetat med cheferna i dessa frågor.Läs mer—– —– —– —– —– —- —–
bild fågelTill Svenska Brandskyddsföreningen har vi stöttat i flera rekryteringar till ledningsgruppen, bl a nu senaste för positionen Utbildningschef.  Utbildningsavdelningen är en central avdelning för Brandskyddsföreningens verksamhet, med hög kompetens inom projektledning av klassrums-/skräddarsydda företagsanpassade utbildningar likväl som seminarier och konferenser. Avdelningen projektleder ca 230 utbildningar per år, arrangerar 3 stora seminarier per år förutom kortare seminarier/föreläsningar.

Som ny chef för avdelningen har rekryterats Harald Sammer – med ett förflutet som bl a ansvarig för uppdragsutbildningen inom KTH, som vd på reklambyrå och marknadschef. Fokus blir att ytterligare vässa utbildningserbjudandet inför framtiden och för största möjliga medlems- och kundnytta för föreningen.

Fler genomförda uppdrag

Våra ledord är:

  • Ärlighet och kompetens – vårt arbete vilar på en trygg bas av erfarenhet och vetenskap

  • Respekt och humanism – alla intressenter är lika viktiga

  • Mod och integritet – för lyckat resultat finns inga genvägar och vi tar den väg som krävs

  • Nyfikenhet – vi är engagerade och väl förberedda

Senaste Blogg & Nyheter

  • Skärmklipp

GDPR – har du dina personuppgifter hos oss?

Vårt arbete med att vara "GDPR-kompatibla" är klart så tillvida att vi säkrar upp alla personuppgifter vi har i våra system och säkerställer processer internt för att följa intention och regelverk. Det innebär bl a att alla som någon gång varit med i en process eller spontant anmält sig till oss för att finnas med i vårt nätverk nu löpande får mail om att omregistrera sig för att godkänna de nya villkoren, vilket ska vara gjort före 25 maj. Läs mer här!
  • Skärmklipp

Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

Företag gynnas av en vd med starka nätverk. Starka kontakter med personer med olika demografiska bakgrunder och färdigheter skapar ett högre börsvärde för sina respektive bolag. Forskare ser att detta större värde kommer från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Mångfald i en ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens i jakten på tillväxt. Läs mer här!
  • Skärmklipp

Modet att stå stilla i blåsten

Om du inte lyssnat på Tankar för dagen, P1 6 april, rekommenderar vi härmed fem minuters visdom kring ledarskap! Thomas Sjödin, pastor i från Göteborg, sätter fint fingret på vad som skiljer framgångsrika ledare från de mindre framgångsrika. Eller som en vd en gång uttryckte det "en vd:s viktigaste uppgift är att ta bort all ångest ur organisationen."
  • Skärmklipp

Chefer har svårt att rekrytera rätt kompetens

Svenskt Näringslivs rapport här kring svenska företags rekryterings och kompetensbehov. Många arbetsgivare betonar vikten av personliga egenskaper vid rekrytering. Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet är brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera. Läs mer här!