Vi visar vägen. Hela vägen.

Signpost hittar rätt chef för just din organisation. Rätt chef får människor att växa. Människor som får växa presterar bra. Företag där människor presterar bra blir framgångsrika. Framgångsrika företag lockar de bästa medarbetarna. Bra chefer gör skillnad!

Välkommen till oss!

KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING

Vi kallar oss helst inte headhunters. Vi jagar nämligen inte huvuden, vi vägleder våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle. På Signpost arbetar vi målmedvetet och engagerat …

Det finns många anledningar till att behöva hyra in en chef och när chefer lämnar kan det gå fort. En chefslös verksamhet kan snabbt bli sårbar. Vi vägleder till rätt interimschefslösning snabbt och effektivt.

Det finns många tillfällen där en Second Opinion är ett värdefullt komplement vid personbedömning. Oavsett om det gäller interna omorganisationer som innebär chefsbyten, urval till karriär- / chefsprogram, successionsplanering…

Exempel på genomförda uppdrag

Bildalogotyp_svartochrodRekrytering av Förbundsrektor till Bilda –  ett exempel på en chefsrekrytering vi genomfört under senaste året. Bilda är ett studieförbund som tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Med uppdrag att ta tillvara medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och idéer och initiativ. Den nya förbundsrektorn – Åsa Paborn – utformar tillsammans med styrelsen det framtida Bilda – dess vision, strategier och målsättningar samt ansvarar för genomförandet av lagd strategi. Bilda vill och kan ta en större plats i samhället för integration, för utveckling av individ och för att verka som brobyggare överallt där människor möts. Här Åsa som ny Förbundsrektor en viktig roll att fylla för att nå visionen. Vi önskar Åsa all lycka till!
ELUTill två av våra uppdragsgivare har vi genomfört hel och halvdags-workshops kring samtal – medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och lönesamtal. Med utgångspunkt i företagets affärsmål och årscykel har vi gemensamt arbetat med cheferna i dessa frågor.Läs mer—– —– —– —– —– —- —–
bild fågelTill Svenska Brandskyddsföreningen har vi stöttat i flera rekryteringar till ledningsgruppen, bl a nu senaste för positionen Utbildningschef.  Utbildningsavdelningen är en central avdelning för Brandskyddsföreningens verksamhet, med hög kompetens inom projektledning av klassrums-/skräddarsydda företagsanpassade utbildningar likväl som seminarier och konferenser. Avdelningen projektleder ca 230 utbildningar per år, arrangerar 3 stora seminarier per år förutom kortare seminarier/föreläsningar.

Som ny chef för avdelningen har rekryterats Harald Sammer – med ett förflutet som bl a ansvarig för uppdragsutbildningen inom KTH, som vd på reklambyrå och marknadschef. Fokus blir att ytterligare vässa utbildningserbjudandet inför framtiden och för största möjliga medlems- och kundnytta för föreningen.

Fler genomförda uppdrag

Våra ledord är:

  • Ärlighet och kompetens – vårt arbete vilar på en trygg bas av erfarenhet och vetenskap

  • Respekt och humanism – alla intressenter är lika viktiga

  • Mod och integritet – för lyckat resultat finns inga genvägar och vi tar den väg som krävs

  • Nyfikenhet – vi är engagerade och väl förberedda

Senaste Blogg & Nyheter

  • glödlampor

Lagom karisma är bäst hos chefen

Hur karismatiska ska en ledare vara? Lagom är bäst. Måttlig karisma ger den bästa balansen mellan strategisk och operativ förmåga visar studie. Läs mer här!
  • Skärmklipp

Top 10 BI- trender att hålla koll på 2018

AI - så klart men även andra förkortningar som NLP och CDO kommer du höra mer av. Klicka här och öppna länken för hela rapporten!
  • Skärmklipp

Leda med EQ när AI fattar besluten?

Hur kommer ledarskapet förändras i takt med inträdet av den artificiella intelligensen på arbetsplatsen? När "mänsklig intelligens" ersätts av artificiell? Här räknar vi upp ett antal egenskaper och förmågor som vi tror kommer vara avgörande för att lyckas som chef i AI-åldern. Med robotar i teamet? T ex ödmjukhet och anpassningsförmåga - men det räcker inte - läs mer här!
  • Skärmklipp

GDPR – har du dina personuppgifter hos oss?

Vårt arbete med att vara "GDPR-kompatibla" är klart så tillvida att vi säkrar upp alla personuppgifter vi har i våra system och säkerställer processer internt för att följa intention och regelverk. Det innebär bl a att alla som någon gång varit med i en process eller spontant anmält sig till oss för att finnas med i vårt nätverk nu löpande får mail om att omregistrera sig för att godkänna de nya villkoren, vilket ska vara gjort före 25 maj. Läs mer här!