Chefsrekrytering

chefsrekrytering
Kontakta oss idag!

Vi kallar oss helst inte headhunters!

Vi jagar nämligen inte huvuden, vi vägleder våra uppdragsgivare så att chefer med både hjärta och hjärna finns på rätt plats vid rätt tillfälle. På Signpost arbetar vi målmedvetet och engagerat för att hitta den bäst lämpade chefen i varje unika uppdrag. Vårt arbete har alltid två parter – den som söker en ny chef och den chef som är på väg mot en ny utmaning.

Våra långa relationer med kunder och kandidater bygger på ömsesidig respekt och lyhördhet, vilket ger företaget, den nya chefen och oss på Signpost del i gemensam framgång. Vi vet vikten av att man från båda parter har rätt förväntningar på uppdraget och chefsrollen. Vår devis är ”Gör rätt från start”: det innebär att vi gemensamt genomför en gedigen behovsanalys, som utmynnar i en uppdragsbeskrivning. Förutom en tilltänkt kandidats kvalifikationer och erfarenheter krävs att vi som konsulter, med lång erfarenhet inom Executive search, också förstår företagets kultur, värderingar, utmaningar och omvärld. Signposts konsulter är certifierade i marknadens mest välrenommerade arbetspsykologiska tester. Med tester som komplement kan vi ge ytterligare beslutsunderlag vad gäller en tilltänkts chefs ledaregenskaper, styrkor och utvecklingsområden – potential samt attityder och värderingar.

Gör rätt från start

Varje uppdrag kräver sitt sökarbete, olika tjänster attraherar olika kandidater. Ibland krävs konfidentiell search, ibland krävs kompletterande annonsering. Vi som konsulter inom Executive search vet och rådgör med uppdragsgivaren om det lämpligaste sättet att hitta rätt chef.

Vi är måna om att alltid bredda vårt stora nätverk av kandidater och välkomnar potentiella kandidater.

Med en grundlig analys, med korrekt sökarbete och med kvalitativ personbedömning miniminerar vi risken för felrekrytering. Rätt chef på rätt plats ger utveckling åt individ såväl som till organisationen.

Väl på plats kan en ny chef i organisationen ha nytta av våra erbjudanden inom Utveckling av chefer . Det kan gälla ett eget on-boarding-program likväl som grupputveckling i ledningsgrupp eller med att identifiera potentiella ledare i sin organisation. Där finns vi också som vägledare och stöd.

”Tjänsten som VD på Entreprenörföretagen kändes helt rätt för mig. Att vara den som söker och inte anställer är en annan upplevelse. Min summering är att processen är välskött och som kandidat blev jag behandlad med stor respekt och fick fortlöpande återkoppling om processen. Ganska snart i min nya roll som VD kände jag att beskrivningen av uppdraget och förväntansnivån överensstämmer mycket väl.”

Johan Lindström, VD Entreprenörföretagen

Vi behövde rekrytera en vice Vd, när jag arbetade som HR-chef på Ur&Penn. Tjänsten lockade väldigt många sökande och efter ett riktigt gediget urvalsarbete lyckades Signpost identifiera vilka som var rätt slutkandidater för oss. Det visade sig att vi hade så starka kandidater att vi valde att tänka om lite och anställa två istället för en. Jag upplevde samarbetet med Signpost som oerhört smidigt, lättsamt och samtidigt mycket professionellt. Det jag också uppskattat med Signpost är hur måna de är om att verkligen lära känna kunden.

Moa Hjertson, HR-Chef på Tillväxtverket

Vi är imponerade över hur väl mottagna alla kandidater i processen blivit av Signpost. Bemötandet har varit fantastiskt, alla kandidater upplever sig sedda och hörda. Detta är så viktigt för oss i valet av partner i chefsrekryteringssammanhang” Thomas Persson, regionchef Vardaga Syd.

Thomas Persson, Regionchef Vardaga

Genomförda uppdrag

Vi har rekryterat chefer åt t. ex SVT, Lantmäteriet och KungSängen.

Ett axplock av våra uppdrag & kunder