Chefer om AI: Jobb försvinner men inte mitt

Chefsrapport avslöjar chefers syn på uppsägningar

Skrämmer AI chefer i Sverige? Svaret tycks vara ja, men bara lite grann. Enligt en ny chefsrapport om AI befarar var fjärde chef att artificiell intelligens intågande i arbetslivet kommer leda till uppsägningar av anställda. Samtidigt är det endast 1 % av cheferna som tror att AI kan komma att ersätta den egna chefsrollen.

Rapporten AI, chefen och makten bygger på en chefsenkät från oss på Signpost där chefer och VD:ar från svenskt näringsliv och offentlig sektor anonymt tyckt till om hur AI påverkar deras arbetsliv, beslutsfattande och chefsroll.

Förutom att kartlägga vilka chefer som integrerat AI i sitt arbetsliv och vad de använder tekniken till, har cheferna även fått svara på vilka rädslor som finns kring AI:s frammarsch. Så som rädslan för uppsägningar.

Få farhågor kopplat till AI

Överlag visar rapporten att chefernas farhågor för AI är relativt få.

Hela 76 % av alla chefer uttrycker ingen rädsla för att AI kommer att försämra verksamhetens service till kunder, medborgare eller slutanvändare. Därtill är det bara 6 % som tror att användningen av AI kan resultera i en mindre effektiv verksamhet.

Dessutom är tilltron till sitt eget bidrag stor. Endast 4 % är rädda för att AI skulle kunna göra det svårare att leverera som chef.

Därför är frågan om uppsägningar i kölvattnet av AI:s frammarsch särskilt intressant.

Enligt en ny chefsrapport om AI befarar var fjärde chef att artificiell intelligens intågande i arbetslivet kommer leda till uppsägningar av anställda.

Ladda ner chefsrapport om AI

Första linjens chefer mest oroliga

Av alla chefer är det var fjärde beslutsfattare som erkänner att de är rädda för att AI kommer leda till uppsägningar av sina anställda.

Bland första linjens chefer är siffran ännu högre. Här befarar hela 45 % att AI kommer leda till en minskad personalstyrka. Andelen C-chefer som delar denna rädsla är hälften så låg, endast 23 %. Vilket även ligger i linje med mellanchefernas resultat på 24 %.

Men minst oroliga är VD:ar. Endast 16 % av undersökningen VD:ar delar farhågan om uppsägningar kopplat till AI.

Branschskillnader i rädslan

Sett till bransch är var tredje chef inom tjänsteföretag och konsulttjänster orolig för uppsägningar av personalstyrkan. Ännu högre är andelen inom kultur, nöje och fritid, som ligger på 35 %.

Tryggast verkar chefer inom finans, bank och försäkring vara. Här uttrycker endast 14 % en oro för att AI kan leda till uppsägningar av anställda. Dessutom tror hela 93 % av cheferna i denna bransch att de själva sitter säkert och att AI inte kommer ersätta den egna chefsrollen.

Sett till kön är det 29 % av manliga chefer mot 20 % av de kvinnliga som lever med farhågan att AI kan komma att innebära uppsägning av anställda.

Läs även: Tidsbrist stoppar chefer från att börja med AI

Anna Rydbacken, VD på Signpost, tycker till om årets chefsrapport om AI
Anna Rydbacken, VD på Signpost

Befogad rädsla?

Så – är chefernas farhågor för uppsägningar kopplat till AI realistiska?

Nyheter om AI, globala företag och potentiella uppsägningar har länge studsat omkring i media. Bland annat berättade CNN Business i maj 2023 att den största bredbands- och mobilleverantören i Storbritannien, BT Group, planerade att minska arbetsstyrkan med upp till 55 000 jobb under de kommande fem till sju åren. Allt tack vare utökade tekniska möjligheter, AI inkluderat.

Även IMB gick ut med nyheten att de pausar rekryteringen av vakanser som AI eventuellt skulle kunna ersätta personal närmaste åren. Uppskattningen var att närmare 8000 kan jobb försvinna.

Linkedins rapport Future of work Report: AI at Work visar också att 76 % av Linkedins medlemmar tror att AI kommer att förändra deras jobb inom de närmaste fem åren.

– Notera att man säger förändra, inte avsluta, säger Anna Rydbacken, VD på Signpost, och fortsätter:

– Det är helt klart mycket som händer på arbetsmarknaden just nu. Men personligen tror jag inte att AI kommer att ersätta särskilt många medarbetare. Däremot är det troligt att medarbetare som inte förstår och kan hantera AI kan bli ersatta av personer som är AI-kunniga.

Vill du veta mer om hur svenska chefer ser på AI:s möjligheter och i arbetslivet? Ladda då ner rapporten AI, chefen och makten! Är du istället i behov av framgångsskapande chefer som bygger organisationer, affärer och medarbetare? Chefer som gör skillnad? Tveka då inte att ta kontakt med oss på Signpost. Vi är specialister på chefsrekrytering och uthyrning av interimschefer.

Vårt executive erbjudande

Uppdrag vi tillsätter just nu