Tidsbrist stoppar chefer från att börja med AI

42 % använder inte AI på grund av tidsbrist

Har du som chef ont om tid för att testa nya verktyg? Då är du inte ensam. Hela 2 av 5 chefer har inte implementerat AI i sitt arbete med hänvisning till tidsbrist. Det visar en ny chefsrapport om AI och chefsrollen från oss på Signpost.

Halva den svenska chefsstyrkan, 51 %, använder AI i sitt arbete. Den andra halvan gör det inte. Det visar en AI-kartläggning från oktober 2023 bland svenska chefer och VD:ar som summeras i rapporten AI, chefen och makten.

Ladda ner chefsrapport om AI

AI för avlastning

Bland dem som redan arbetar med AI är det många, hela 71 %, som använder tekniken för att få svar på frågor, istället för att googla eller göra egna eftersökningar på webben.

Dessutom använder närmare 2 av 3 chefer artificiell intelligens till arbetsuppgifter som kräver brainstorming och idégenerering. Mer än varannan chef tar hjälp av AI för att skriva enklare och repetitiva texter, såsom att svara på mail. Därtill är det mer än var fjärde chef som låter AI summera rapporter och tabeller; var femte för kompetensutveckling och var nionde för rekrytering.

Med andra ord finns det mycket att vinna på att komma igång och testa tekniken. Så vad hindrar den andra chefshalvan från att använda AI?

Läs även: Ny rapport avslöjar AI-gap på chefsnivå

Tidsbrist stor faktor

En majoritet av cheferna, 42 %, hänvisar till att tiden är den största bromsklossen för AI.

– Det är klart att det är svårt att ta sig tid för innovation och att upptäcka nya verktyg när dagarna redan är pressade. Men det är synd, eftersom många av de AI-lösningar som finns idag i mångt och mycket också frigör tid från administrativa uppgifter till förmån för annat viktigt, säger Anna Rydbacken, VD på Signpost.

Men tidsbrist är inte det enda som stoppar nästan hälften av cheferna från att komma igång med AI.

Närmare var tredje chef avvaktar med AI i väntan på gemensam policy eller rutiner för AI i verksamheten. Samtidigt låter var sjunde chef bli då man inte tror att AI kan bistå i arbetet överhuvudtaget. Dessutom menar 11 % att man redan har testat AI, utan att det gav något.

Tre tips från Anna för att komma igång med AI trots tidsbrist

  1. Inför innovationstimmen. Avsätt en dedikerad timme i månaden, eller en kvart i veckan, där du stänger av mailnotiser för att fokusera på ditt eget lärande inom AI.
  2. Börja smått. Skaffa ett, bara ett, gratisverktyg i taget och se vad det går för innan du går vidare med nästa.
  3. Följ strömmen initialt och testa sådant som andra redan gör framgångsrikt. Be t ex en bot att göra ett utkast på en rapport baserat på dina mötesanteckningar eller hitta ett viktigt nyckeltal i en massiv tabell.

Vill du veta mer om hur svenska chefer ser på AI:s möjligheter och i arbetslivet är du välkommen att ladda ner rapporten AI, chefen och makten kostnadsfritt.

Är du dessutom en av cheferna som känner igen tidsbristen? Då kan det vara skönt att ta hjälp med rekrytering, inte minst av viktiga nyckelpositioner. På Signpost är vi specialiserade på chefsrekrytering och VD-rekrytering. Vill hjälper dig också gärna med Second Opinion vid egen rekrytering samt styrelserekrytering och ledarskapsutveckling. Varmt välkommen!

Upptäck vårt executive erbjudande