Ny rapport avslöjar AI-gap på chefsnivå

Exekutiva ledare bäst på att utforska AI

VD + AI = sant. Ja, enligt färsk data om chefers användning av artificiell intelligens är det inte bara en större andel exekutiva ledare som kommit igång med AI. Dessutom är den genomsnittliga VD:n betydligt bekvämare med AI än mellanchefen. Men allra störst AI-gap finner vi i frågan om ifall AI kommer att leda till uppsägningar.

En majoritet, 58 %, av chefer på executive- och C-level använder AI idag. Motsvarande siffra för operativa chefer, det vill säga mellanchefer och första linjens gruppchefer och teamledare, är 41 %. Vilket get ett AI-gap på hela 17 procentenheter.

Det avslöjar Signposts AI-kartläggning bland chefer som summeras i rapporten AI, chefen och makten.

Ladda ner chefsrapporten om AI

Gruppchefer: det gav inget

Bland dem som inte använder AI idag är det flera chefer som aktivt undviker det med hänvisning till att man väntar på en AI-policy eller andra rutiner för AI i verksamheten. Men även här är AI-gapet stort, särskilt mellan VD:ar och resterande chefer. Endast 12 % av VD:arna väntar på policys, mot mellanchefens 41 % och första linjens chef på 39 %.

Dessutom är det också hela 28 % av första linjens chefer, gruppledare och teamledare som skippar AI med hänvisning till att man har testat utan att det gav något. Motsvarande siffra för VD och chefer på C-nivå är endast 8 % respektive 4 %.  

– Är en VD eller CEO bättre på att hitta användningsområden för AI, eller beror det på något annat? Kanske känner man i högsta ledningen större press på att nöta sig förbi det första stadiet, där man leker med AI, och därmed upptäcker hur AI kan effektivera eller avlasta i vardagen? undrar Anna Rydbacken, VD på Signpost, och fortsätter:

– Eller är det fler mellanchefer och gruppledare som är rädda för att göra fel med AI? Kan de i högre utsträckning bli straffade om de gör misstag som nybörjare?

Läs även: Vad varje VD bör veta om AI

Optimistiska VD:s och skeptiska mellanchefer

AI-gapet syns i fler delar av undersökningen.

Till exempel kan vi se att det bara var en enda respondent som upplevde att chefsrollen blivit sämre till följd av AI:s frammarsch senaste året. Istället svarar de flesta, oavsett chefsposition, att jobbet är oförändrat.

Men en grupp tyckte faktiskt att jobbet blivit bättre tack vare den nya tekniken – VD:arna. Här svarar var tredje verksamhetsledare att chefsrollen blivit bättre. Bland mellancheferna och första linjens chefer är det mycket mera blygsamt, endast var sjätte chef kunde se en positiv inverkan från AI.

AI – en fråga om kontroll?

Rapporten visar också att chefspositionen tycks påverka synen på ifall sin verksamhet håller jämna steg med AI-utvecklingen – eller inte.

Störst AI-gap hittar vi åter igen mellan VD:n och mellanchefen. Bland toppcheferna är det högst andel, hela 46 %, som upplever att organisationen hänger med. Vilket kan mätas mot mellanchefernas mer skeptiska 26 %. Ett AI-gap på 20 procentenheter.

Föga förvånande är det även en högre andel av cheferna i högsta ledningen som pratar återkommande om AI i sin chefsgrupp, än de mer operativa cheferna. Här ser vi att hela 59 % av cheferna på C-nivå har återkommande AI-dialoger med varandra – mot första linjens chefer, teamledare och gruppledare på 32 %. Ett AI-gap på 27 anmärkningsvärda procentenheter.

Uppdrag vi jobbar med just nu

Uppsägningar? Beror på vem du frågar

Hela 45 % av cheferna i första linjen befarar att AI kommer leda till uppsägning av anställda. Andelen C-chefer som delar denna rädsla är hälften så låg, endast 23 %. Men minst oroliga är VD:arna, där endast 16 % delar farhågan om uppsägningar kopplat till AI.

– Som VD, CFO eller COO sitter du antagligen på mer information om både verksamheten och de insatser som görs kring AI, än vad cheferna närmast medarbetarna gör, säger Anna och fortsätter:

– Däremot är det intressant att fråga sig ifall detta är enda förklaringen. Kanske är de operativa cheferna också mer oroliga för att de jobbar närmare organisationens anställda? Att man helt enkelt inte vill tappa sina medarbete till förmån för AI och effektiviseringar?

Vad som slår in får framtiden utvisa. Och vem vet, kanske knappar de operativa ledarna in på toppcheferna inom kort.

Hur kan vi hjälpa dig idag?

Vill du veta mer om detta AI-gap och exempelvis lära dig mer om vilka branscher som kommit längst? Ladda då ner rapporten AI, chefen och makten.

Står du själv inför utmaningar i chefsledet och söker framgångsskapande ledare som gör skillnad? Tveka då inte att ta kontakt med oss på Signpost. Vi är specialister på chefsrekrytering och uthyrning av interimschefer.

Upptäck vårt executive erbjudande