VD-blogg: Äntligen dags för en ny era inom executive rekrytering!

Det våras för moderna chefsrekryterare

Branschen med executive rekrytering är under lupp – och med rätta granskad. Allt för länge har höga chefsposter blivit tillsatta inom hemliga nätverk. Trots att det är ganska lätt att göra annorlunda. Det menar Anna Rydbacken, VD på Signpost, som reflekterar över stiftelsen Allbrights senaste rapport om chefsrekryterares inflytande.

Den pinfärska rapporten Rekryteringsbolagen – näringslivets grindvakter från Allbright har återigen kastat ljus över headhuntingens utmaningar. Inte minst när det kommer till hur vi rekryterar toppchefer i Sverige.

Anna Rydbacken, VD Signpost

Det är med sorg jag läser att endast 35 procent av externa ledningsgruppsrekryteringar, som ofta sker med hjälp av chefsrekryterare, har gått till kvinnor de senaste två åren. För VD-rekryteringar är siffran ännu lägre – bara 16 %. Samtidigt är chefsrekryterarnas insatserna för att öka såväl etnisk- som åldersmångfald i ledningsgrupperna små.

Trots – och kanske just på grund av – detta visar rapporten på oändligt många möjligheter. Precis som när solens första strålar väcker en försummad trädgård till liv.

Läs även: VD:n Lena Lind byggde helt ny ledningsgrupp med hjälp av Signpost

”Redskapen och kunskaperna finns på plats, nu handlar det om att gräva på lite andra ställen, att våga bryta ny mark och så på nya ställen”

Verktygen finns redan

För även om Allbrights rapport på många sätt är en dyster läsning, gläds jag av hur den resa vi på Signpost redan påbörjat blir bekräftad. Att vi är trädgårdsmästarna som omsorgsfullt planterar frön för en kompetensbaserad chefsrekrytering. Redskapen och kunskaperna finns på plats, nu handlar det om att gräva på lite andra ställen, att våga bryta ny mark och så på nya ställen i trädgården.

Kort och gott ligger nyckeln till framgång i att våga ompröva och förnya. Då en fortsatt vandring längs den invanda trädgårdsgången av ”business as usual” inte längre är ett hållbart alternativ. Precis som i alla andra delar av livet är det utveckling som är målet.

Bättre skörd med väldefinierad kompetens

Erfarna trädgårdsmästare vet att samma frön år efter år på samma ställe i rabatten inte leder till bättre, eller ens bra, skördar. Snarare tvärtom. Det utarmar.

Därför har vi chefsrekryterare ett stort ansvar här. Vi behöver ta en aktiv roll och hjälpa våra uppdragsgivare definiera vad kompetens är. Liksom guida i vilken kompetens som verkligen behövs för att verksamheten ska frodas.

Andelen externt rekryterade kvinnor till chefspositioner senaste två åren
  • VD 16 %
  • CFO 35 %
  • CTO 13 %
  • COO 17 %
  • Supply chain officer 31 %
  • Affärsområdeschef 20 %
  • Marknadschef 67 %
  • HR 85 %

Källa: Allbright 2024

Med andra ord är det dags att bryta upp den hårda jorden, packad av åratal med allt för snäva kravprofiler. Istället behöver vi bli fler som aktivt letar efter den näringsrika myllan, där äkta väldefinierad kompetensen kan skapa fina skördar. Men där även mod för att rekrytera från andra branscher kommer att löna sig.

Först då kommer vi se en avsevärd förändring i trädgården.

Transparent Executive Search

Samma sak gäller den slutna searchprocessen. Med små justeringar går det att göra den mer öppen och transparent.

Till exempel bör vara en självklarhet och en standard att kontinuerligt söka efter nya namn i varje rekrytering, att testa andra källor och kandidatdatabaser. Ja, att utforska nya delar av trädgården. Något som varje uppdragsgivare också bör efterfråga.

Läs även: Diversity Executive Search – objektivt, transparent och inkluderande

Men både vi i chefsrekryteringsbranschen och de som beställer våra tjänster måste också landa i att förändringen inte handlar om att uppfylla en kvot. Eller att rätta oss efter yttre påtryckningar. Det handlar om insikten att jämställdhet och mångfald i sig är som vatten och solsken för vår trädgård, det är grunden för tillväxt och framgång.

Så, vill du också utmana er executive rekrytering? Testa en leverantör som medvetet rekryterar framgångsskapande chefer? Och som fokuserar på chefernas kompetens framför bakgrund och nätverk? Välkommen att rekrytera med oss på Signpost!

Vårt executive erbjudande