För chefen är det alltid valtider

Ray Blunt: ”De svåraste valen en ledare gör”

Krönikören Ray Blunt, en amerikansk teolog, föreläsare och konsult, har skrivit kring de svåraste valen en ledare gör. Vi har summerat artikeln.

Chefer ställs inför många val. Dagligen. Vi har de oundvikliga valen, dels de val som vi faktiskt kan välja att ställa oss inför, de medvetna valen. Och om vi kan göra dem rätt från början, varför inte göra det?

I artiklen filosoferar Ray Blunt kring hur en ledare tittar tillbaka på sin karriär och sin tid som ledare, hur kunna göra det utan ånger.

Du lever ditt liv framåt och förstår det bakåt.

Soren Kierkegaard

En 20-årig studie av personer över 65 visar på en del klokhet. De har intervjuats kring vad de skulle gjort annorlunda i livet om de kunnat leva om det. Det ger konsekvent följande insikter:

  • ”Jag skulle vara mer reflekterande, ta tid att tänka eftersom livet går så fort och jag var för upptagen för att tänka tillräckligt”
  • ”Jag skulle vara modigare, ta fler risker”
  • ”Jag skulle tydligt, långt tidigare, försökt förstå mitt syfte i livet”

Har du ett tydligt syfte med ditt liv?

Blunt ställer ett par frågor som alla chefer borde fundera på.

  1. Vad är ditt syfte i livet och hur kommer det att vägleda dig varje dag? Har du ett tydligt livsuppdrag?
  2. Hur du ska använda din mest värdefulla resurs: tid. Om du är tydlig med ditt syfte blir det lättare att börja fokusera på hur du använder din tid.
  3. Var får du din energi ifrån varje dag – vad väljer du?

Slutligen summerar Ray Blunt filosofiskt en ledares val med att man ska reflektera över huruvida man väljer ett högre syfte med gemensamt mål framför pragmatism och personlig vinning. Eller väljer man sanningen framför rädsla och självbedrägeri. Slutligen vill du tjäna andra eller bli betjänad?

Livsfrågor för många chefer. Men värt att beakta ett tag innan du springer vidare.