Rapport från frukostevent – funktionell mångfald

Hur jobbigt är det för chefen med mångfald. Egentligen?

Signpost arrangerade nyligen ett välbesökt frukostseminarium kring 2020-talets mest använda ord i rekryteringssammanhang – mångfald. Men vad menar vi egentligen med mångfald och hur jobbigt är det egentligen att leda ett diversifierat team?

En mörk men mild novembermorgon – vad passar bättre för ett 40-tal intresserade chefer och ledare än att med god frukost i magen lyssna på en paneldebatt kring mångfald.

På plats i panelen fanns Åsa Sånemyr, chef och VD med bakgrund från detaljhandeln och modeindustrin, Qaisar Mahmood, skribent och managementkonsult samt Josef Beltzikoff, ledarskapsutbildare och orkesterchef.

De tre paneldeltagarna bidrog med lärdomar och reflektioner och fick nog alla deltagare att tänka till en extra gång.

Funktionell mångfald

Hur ska chefer leda mångfald

Qaisar Mahmood slog ett slag för det han kallar funktionell mångfald. Här handlar det om att komma komma bort från yta och ”politisk korrekthet” när vi rekryterar chefer och medarbetare. Kan vi inte svara på frågan VARFÖR vi vill ha mångfald på arbetsplatsen är det meningslöst att arbeta med uppgiften.

Josef Beltzikoff beskrev målande den väldigt specifika mångfald som finns i en orkester något många i publiken såg som nästan utopisk! Tänk att rekryteras helt anonymt och bara gå på kompetens. Men samtidigt tog Josef upp aspekten att bara för att den mångfalden finns innebär det inte att det kan vara annan mångfald man missar – i egenskaper.

Åsa Sånemyr slog ett slag för mångfaldsaspekten ur perspektivet kreativitet och innovation och nyfikenhet. Att få nya perspektiv genom en bredd av erfarenheter och kompetenser utmanar. Med exempel från sin tidigare VD-roll på Hope visade hon på hur mångfald är en strategisk affärsfråga som styrelsen måste förstå på djupet.

Chefens tipslista

Egenskaper blev ett ytterligare tema kring diskussionen mångfaldens ”janus-ansikten” – hur ska man som chef arbeta och fungera för att verkligen lyckas i sitt mångfaldsarbete?

Här bjuder vi på några av de råd som panelen delade med sig av:

  • Du måste bottna djupt i varför mångfald behövs i ditt team. Ställ frågan om och om igen, till dig själv inte minst! Men involvera ledningsgrupp, medarbetare och styrelse. Om vi inte vet varför vi behöver andra perspektiv (eller vill ha dem) är det bara yta.
  • Du måste vara uthållig. Som chef kommer du behöva vara den som klarar pressen och trycket när gruppen i alla sina olikheter börjar ifrågasätta, utmana dig, i värsta fall kommer i konflikt med varandra (och dig).
  • Du måste vara modig. Våga utmana kanske framför allt dig själv och dina fördomar och rädslor och dina förutfattade meningar om vad som blir bäst.
  • Du måste vara kommunikativ. Öppna upp för samtal men också rent tekniskt kunna paketera och motivera dina val och ställningstaganden (som bottnar i ovan varför mångfald är viktigt i organisationen – för affären, för samhället).
  • Ta hjälp! Du är inte ensam som chef att tycka att det är jobbigt ibland.

Från Signposts sida vill vi skicka med ytterligare råd:

  • Inkludering – För att lyckas med allt ovan – fundera på hur du jobbar med inkludering för att få ut effekten av ditt mångfaldsarbete.
  • Gör din uppföljning – när du jobbat med frågan ett tag och känner dig nöjd med ditt och företagets mångfaldsarbete. Se er i spegeln. Satte vi mål – hur kan vi mäta dem?

Kompetensbrist gynnar mångfald

Summa summarum – det är den funktionella mångfalden vi vill skapa, samtidigt som vi inte utestänger personer från arbetsmarknaden. Många i publiken vittnar om en personalbrist i många yrken som om inte annat tvingar företag till att rekrytera mångfald – kort och gott – ren och skär överlevnad.

Gapet mellan mångfald ”på riktigt” och verkligheten är stor. Glöm inte var vi kom ifrån skickade Qaisar med. Hela vår evolution har byggt på att vi känner oss mer bekväma och vill hänga med personer och i situationer där vi kan förutse vad som ska hända. Sådant tar tid att förändra. Varför säger vi hela tiden en sak men gör en annan?

Men olika perspektiv krävs för att innovation och kreativitet ska frodas. Vi måste vara beredda betala mångfaldens pris.

Vill du veta mer om hur vi på Signpost kan hjälpa dig rekrytera inkluderande chefer som förstår vikten av mångfald? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Kontakta oss idag!