HR-chef på SISAB om vikten av psykologisk trygghet

”Starka chefer står starka, även under en pandemi”

Karren Fells, HR-chef på SISAB, om vikten av en psykologisk trygghet på arbetsplatsen och hur man tacklar en pandemi. Men också om missförståndet med att kommunala bolag är trögrörliga.

Hon har erfarenhet från både den privata sfären och organisationsvärlden. Idag jobbar Karren Fells som HR-chef på kommunalägda bolaget SISAB – en av Sveriges största fastighetsägare och förvaltare av över 600 förskolor, grundskolor och gymnasium i Stockholm. Skillnaden mellan privat och kommunal sektor är emellertid inte särskilt stor om du frågar Karren:

– Min erfarenhet är att det finns mer som förenar än olikheter. Uppfattningen om att det är “trögrörligt” i kommunala bolag är inte helt rättvis. Saker och ting kan ta lite längre tid inom vissa områden.Och det beror snarare på att vi behöver och ska göra rätt och vara transparenta. Eftersom medborgarna måste ges möjlighet att få insyn i verksamheten.

Stolthet över att jobba på SISAB

På SISAB jobbar Karren med att utrusta organisationen inom huvudområdena: ledarskap, medarbetarskap, kultur och värdegrund, kompetensförsörjning/morgondagens lärande och digitalisering.

– För att lyckas behöver det finnas en psykologisk trygghet i verksamheten där tillit och förtroende finns. Om vi alla känner det kan vi arbeta självständigt, fatta egna beslut och våga göra misstag och lära av dem. Jag blev väldigt lockad av möjligheten att kunna jobba i en verksamhet som gör så mycket samhällsnytta som SISAB. Vi skapar rum där kunskap växer. Har man dessutom en stark kultur och värdegrund, och medarbetare som mår bra, trivs och är engagerade då blir arbetet så mycket enklare.

–De som lyckas navigera sig igenom krisen, där medarbetarna står i första rummet, de kommer gå stärkta ur krisen.

Pandemin ställer nya krav på ledarskapet

Karren påbörjade sin anställning hos SISAB mitt under den pågående coronapandemin. Inte de bästa förutsättningarna kan tyckas. Arbetskulturen och värderingarna ”som sitter i väggarna” och som chefer och medarbetare efterlever känns även när man introduceras digitalt, enligt Karren:

– Corona är en situation som påverkat många på olika sätt. Vi har förberett oss på olika alternativa scenarion där vi också genomfört en pulsmätning. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och gör vårt bästa att fatta det klokaste beslutet vi kan. Utifrån den information vi har, för vår verksamhets framtidssäkring. Krisgruppen har arbetat systematiskt och haft en Återgångsgrupp/Chefsgrupp till sin hjälp.

Karren fortsätter:

– Det psykosociala arbetsmiljöarbetet, ansvarsfullt och hållbart ledarskap och medarbetarskap är några områden som blir än mer viktiga i underlaget för val om inriktning framåt. Att vi tar med oss viktiga lärdomar. Val av inriktning kommer vi systematiskt se över och anpassa utifrån de behov som uppstår längs vägen. Vi kommer att behöva förhålla oss till nya arbetssätt med hållbarhet och människan i fokus.

”SISAB har en stark och varm företagskultur”

Corona har minst sagt kastat om spelplanen.

– Ett som är säkert är att det inte kommer att bli precis som förut, det är vi många som är överens om. Ingen har facit och det är vi tillsammans som skapar framtiden. SISAB har en stark och varm företagskultur och värdegrund med ett engagemang och driv. Detta hjälper oss på vägen framåt och ger oss förutsättningar att skapa vår egen anpassade SISAB modell ”vår gemensamma utvecklingsresa”. Där vi lär oss kontinuerligt och får anpassa oss längs vägen.

Viktiga ledaregenskaper

Och just trygghet, mod och empati är något som Karren understryker som särskilt viktiga egenskap hos ledare, oavsett kris eller ej:

– De som lyckas navigera sig igenom krisen, där medarbetarna står i första rummet, de kommer gå stärkta ur den. Viktigt att komma ihåg är att starka chefer står starka och trygga, även under en pandemi. Chefer som brister i sitt ledarskap kommer brista även under en pandemi, skillnaden är att bristerna märks än tydligare.

Vi på Signpost inspireras av framgångsskapande ledare som Karren Fells och vi ägnar dagarna åt att hjälpa företag att hitta de bästa cheferna. Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster!

Så jobbar vi med chefsrekrytering