Förändringsarbete

Nyheter om Förändringsarbete

Vad behöver jag som VD ha koll på när det kommer till AI? Signpost har trendspanat och summerar viktiga insikter.
Senast

Vad varje VD bör veta om AI

Revolutionerande möjlighet eller hot mot demokratin? Som VD behöver du numera förhålla dig till den rekordsnabba utvecklingen inom generativ AI, …

, ,

Så leder du framgångsrikt i en VUCA-värld

VUCA: Så navigerar och leder du i en oförutsägbar värld

I en tid där förändringar sker i rekordfart, ställs chefer inför nya krav och förväntningar. Förutom att hantera en instabil, …

,

Slopa kravet på branscherfarenhet vid chefsrekrytering - ställ andra krav och lyckas bättre när du rekryterar chefer

VD-blogg: Slopa kravet på branscherfarenhet vid chefsrekrytering

Vad är vi egentligen ute efter när vi ställer krav på branscherfarenhet vid chefsrekrytering? Och vilka krav är bättre för …

,

Hur bygger vi en kultur där medarbetarna är delaktiga i ett ständigt pågående förändringsarbete? Förändringar är ofta svårare än vi tror. Ledare och medarbetare behöver därför vara rustade i att förändras, omarbetas och utvecklas. Vill du lära dig mer om hur er ledningsgrupp, styrelse eller chefsgrupp kan arbeta med förändringsarbete? Här hittar du alla våra artiklar kring ämnet!

Svensk-scenkonst- besrättar-scenkonstverksamhet-pandemi

Om att leda i scenkonstens värld – Svensk Scenkonst delar insikter

Evenemangsbranschen har varit en av de värst krisdrabbade branscherna i spåren av pandemin. Läs vår intervju med Mikael Brännvall, VD …

, ,

leda-organisation-forandring-karin Zingmark

Karin Zingmark – att leda i förändring

“Framtidens ledare kommer att behöva anpassa sig efter en värld och en organisation som aldrig står still” Intervju med Karin …

, ,

edarskap-forandring-arbetsmiljo-brandskyddsföreningen

Ledarskap i tider av förändring på Brandskyddsföreningen

“Framgångsrika organisationer är de som tar till vara på det bästa hos sina medarbetare” Läs intervjun med VD Lena Lind.

, ,

leda-tvarfunktionella-team

Leda tvärfunktionella team – hur är det?

Vi går en allt mer digital värld till mötes där ledarskapets välbeprövade metoder kastats om – och där dagens chefer …

, ,

Utmaningar kring ledarskap under corona.

Utmaningar kring ledarskap under corona

Intervju med Christina Freese, vd inom en av Svenskt Näringslivs branschföreningar – från förutsättningslöst möte till Interimschef till permanent roll …

, ,

Så har bidrar kris och pandemi till ökat välmående.

Så bidrar kriser och pandemi till ökat välmående

Kriser förstärker våra sinnen, gör oss kreativa och får oss att visa mer empati. Det i sin tur ligger bakom …

, ,

Vad sker när artificiell intelligens ersätter mänsklig intelligens i AI-åldern.

Ledarskap i AI-åldern

Hur kommer ledarskapet förändras i takt med inträdet av den artificiella intelligensen på arbetsplatsen? När ”mänsklig intelligens” ersätts av artificiell? …

,