Blogg & nyheter

Lathund för att säkerställa chefers kritiska tänkande

En av de viktigaste egenskaperna för en chefs framgång är förmågan till kritiskt tänkande (i tidigare inlägg har vi även talat om den emotionella intelligensen, självinsikten, tilliten/empatin och självkontrollen/stabilitet (resiliens) som andra viktiga ingredienser. Innan du lägger ödet för ditt företags framgång i händerna på en ny ledare - tänk på vikten av att utvärdera denna förmåga! Läs mer här:

2018-12-08T23:28:03+00:002018-06-29|

Leda med EQ när AI fattar besluten?

Hur kommer ledarskapet förändras i takt med inträdet av den artificiella intelligensen på arbetsplatsen? När "mänsklig intelligens" ersätts av artificiell? Här räknar vi upp ett antal egenskaper och förmågor som vi tror kommer vara avgörande för att lyckas som chef i AI-åldern. Med robotar i teamet? T ex ödmjukhet och anpassningsförmåga - men det räcker inte - läs mer här!

2018-04-27T12:10:24+00:002018-04-27|

Mångfald i nätverk = högre börsvärde!

Företag gynnas av en vd med starka nätverk. Starka kontakter med personer med olika demografiska bakgrunder och färdigheter skapar ett högre börsvärde för sina respektive bolag. Forskare ser att detta större värde kommer från lyckosamma innovationer och en framgångsrik, diversifierad M&A-strategi. Mångfald i en ledarnas sociala nätverk är en viktig ingrediens i jakten på tillväxt. Läs mer här!

2018-12-08T23:28:04+00:002018-04-11|

Modet att stå stilla i blåsten

Om du inte lyssnat på Tankar för dagen, P1 6 april, rekommenderar vi härmed fem minuters visdom kring ledarskap! Thomas Sjödin, pastor i från Göteborg, sätter fint fingret på vad som skiljer framgångsrika ledare från de mindre framgångsrika. Eller som en vd en gång uttryckte det "en vd:s viktigaste uppgift är att ta bort all ångest ur organisationen."

2018-04-19T12:12:41+00:002018-04-06|

Grit & Grace – chefens väg till framgångsrika team

Hur får man då till både ”grit” och ”grace” i laget? Forskning visar att det handlar om att odla tre specifika känslor: erkänsla (uppskattning), medkänsla (empati) och stolthet. Dessa tre känslor ökar inte bara tålamodet och uthålligheten i en grupp utan bygger också sociala band. Här läser du om kopplingen Grit & Grace!

2018-12-08T23:28:05+00:002018-02-23|